Кинезио-семинар и работилица на 21 Април 2019

Македонското физиотерапевтско здружение во соработка со компанијата ФИЛА-ФАРМ од Скопје организира Кинезио-семинар и работилица  на 21.април 2019 година во 10 часот во  Жан МИтрев Клиник Скопје,гостин на семинарот ќе биде Др.Кензо Касе иноваторот на кинезиотејпингот техника .

Прочитај повеќе

Средба со претседателката на европскиот регион на светската конфедерација на физиотерапевти

Претседателот на Македонско физиотерапевтско здружение Дипл.ФТ. Блаже Арсов имаше средба со претседателката на европскиот регион на светската конфедерација на физиотерапевти Г_ѓа Esther-Mary D’Arcy, во Скопје во текот на нејзината службена посета на Македонија.

Прочитај повеќе

Кинезиотејпинг 1 и 2

Овој 3 дневен семинар е креиран да им овозможи на учесниците да се запознаат со начинот на делување, тестовите за проценка како и начинот на апликација на Kinesio Taping® методата. Учесниците ќе бидат запознаени со историјатот, механизмот на делување на лентата на различни рецептори во ткивата како и терапевтските ефекти кои може да се појават.

Прочитај повеќе

Клиничка Физиотерапија – 15 – 16.12.2018

Во периодот од 15 – 16.12.2018 во аудиториумот на Жан Митрев Клиника, во Скопје, а во организација на Македонското Физиотерапевтско Здружение се одржа завршниот семинар за 2018 година на тема “Клиничка Физиотерапија”.

Прочитај повеќе

Модерна Медицинска Акупунктура

Во периодот од 2- 4 ноември во Скопје се одржа семинар на тема Модерна медицинска акупунктура
Семинарот беше во организација на Македонското физиотерапевтско здружение со техничка подршка на компанија Елмед .

Прочитај повеќе

Конференција – Клиничка Физиотерапија

Почитувани колеги,

Во име на Научниот одбор на конференцијата  “Клиничка Физиотерапија”кој ќе се одржи на 15 – 16.12.2018 година во Жан Митрев Клиника – Скопје, во организација на Македонското Физиотерапевтско Здружение, Ве повикуваме за пријава на своите трудови за учество на истиот.

Прочитај повеќе

Физиотерапија & Цистична фиброза

Во рамките на Првата кампања за цистична фиброза(ЦФ)во Македонија– Хромо 7 беаорганизирани  „Денови на респираторната физиотерапија и цистичната фиброза“ (19-22 октомври 2018). Македонските и косовските физиотерапевти, како и ЦФ пациентите и нивните семејства, можеа да слушнат за најновите белгиски искуства во физиотерапевтскиот третман на пациентите со цистична фиброза.

Прочитај повеќе