Macedonian Society Of Physiotherapists

Почитувани колеги Физиотерапевти

После голем број на премрежија ,нефер игри и поделби помеѓу нас ,време е да се обединиме , за да си ги оствариме правата како физиотерапевти кои ни следуваат исто како и нашите колеги во светот и да го продолжиме патот кој го трасиравме . Сите добро намерни колеги кои се изморени од меѓусебните борби на двете досегашни здруженија слободно нека ни се обратат доколку сакаат да бидат членови на новото здружение – ” МАКЕДОНСКО ФИЗИОТЕРАПЕВТСКО ЗДРУЖЕНИЕ ” . Македонското физиотерапевтско здружение е невладина стручна организација која има за цел да креира политики за создавање на услови за донесување на закон за воведување на самостојна физиотерапевтска пракса и формирање на физиотерапевтска комора за лиценцирање на физиотерапевтите на територијата на Република Македонија . Ние сме создадени за да обединуваме !!! Ве очекуваме !

 

Креирање на политики за создавање на услови за донесување на закон за воведување на самостојна физиотерапевтска пракса и формирање на физиотерапевтска комора за лиценцирање на физиотерапевтите на територијата на Република Македонија;

Организирање на физиотерапевтски стручни и научни собири со цел едукација и доедукација

Заштита на интересите на физиотерапевтите и физиотерапевтскиот труд;

Директно и индиректно помагање на членовите на македонското физиотерапевтско здружение во спроведувањето на научни истражувања и воведување на пракса базирана на докази;

Координација и усогласување на работата на членовите на здружението на територијата на Република Македонија;

Поттикнување, организирање и активирање на членовите на македонското физиотерапевтско здружение во напорите за афирмација и развој на физиотерапевтската теорија и практика;

X