Macedonian Society Of Physiotherapists
zensegrity dry nedlling 2022

27-29 мај Зенсегрити Dry nedlling Course

Zensegrity Dry nedlling курс

Во периодот од 27 до 29 мај во аудиториумот на Жан Митрев клиника се одржа основен курс за Зенсегрити Dry nedlling  во организација на Македонското физиотерапевтско зружение.Предавачи на овој курс беа добро познатите пријатели Кристоф Струмф (Германија) и Ален Лилиќ (Словенија) . 

На курсот активно учествуваа 27 физиотерапевти при што имаа можност да се едуцираат за основните техники за употреба на оваа техника комбинира со други мануелни техники .

Имајки предвид интересот од учесниците ви најавуваме дека МФЗ ќе започне наскоро со организација првиот дел од Зенсегрити за во октомври 2022 година.

Повеќе инфо наскоро ќе има објавено на нашата веб страница и нашите социјални медиуми (фејсбук и инстаграм).

драј нидлинг 2022
zensegrity dry nedlling 2022