Macedonian Society Of Physiotherapists

“Practical course on taking measurements for lymphedema products”

Македонското физиотерапевтско здружение во соработка со компанијата Medicus Help на 22.02 2023 година  во просториите Медикус Хелп во Скопје организираше едукативен настан за третман на лимфедеми и “Practical course on taking measurements for lymphedema products”наменет за физиотерапевти. Настанот го водеше Валерија Смелен  бренд специјалист од компанијата  Medi од Германија која произведува продукти за компресивна терапија наменети за третман на лимфедеми .
Производите може да ги најдете на веб страницата на www.medicushelp.mk или можете да се консултирате со нашите физиотерапевти кои ја поминаа едукацијата . Во прилог линкови од нивните професионални профили на www.fizioterapevti.mk