Macedonian Society Of Physiotherapists

Dry needling Level 1 2024

Наскоро  курс за Dry needling  во Скопје, Македонија! 📚

Македонското физиотерапевтско здружение во соработка со Physioverse Academy од Хрватска започнува соработка во организација на едуактивни настани . 

Академијата Physioverse и Македонското физиотерапевтско здружение го организираат најсеопфатниот курс за Dry needling што досега бил организиран во Македонија.