Macedonian Society Of Physiotherapists

Семинар”Клиничка физиотерапија”/Seminar “Clinical physiotherapy”

Македонското физиотерапевтско здружение ги информира и кани своите членови и сите други здравствени работници ,физиотерапевти,медицински сестри и доктори да учествуваат на едукативен настан , Семинар на тема ” Клиничка физиотерапија ” , настанот ќе се одржи во конгресната сала во Специјализираната болница ” Жан Митрев ” во Скопје на 01.декември 2017 со почеток во 12 часот .
Специјален гостин на семинарот ќе биде Г-ѓа Снјежана Бенко (Snjezana Benko ) дипл.Физиотерапевт PhD(c) претседател на Здружението за кардиореспираторна физиотерапија и неинвазивна вентилација од Хрватска , а воедно и претседател на “Хрватски Збор Физиотерапеута” (http://hzf.hr/hdkrf) .

Рана котизацијата за учество на семинарот за членови на здружението е 500 денари ,
за сите други заинтересирани котизацијата е 1000 денари.
Доцна котизацијата на денот на одржување на настанот е 700 денари за членови ,а 1500 денари за сите други заинтересирани.

Регистрацијата ќе трае од 11:30 -12:00 часот
Потребна е претходна најава за учество на семинарот на следниот емаил : president@mfz.mk

Котизацијата може да се уплати на следната жиро сметка
210072165990137 во НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ најдоцна до 25 ноември .

Котизацискиот пакет содржи рекламен материјал,кафе пауза,коктел.

Програма на Семинарот

11.00 – 12.00  Регистрација на учесници
12.00 – 12.15 Поздравен говор
12.20 – 12.35 Третман на ателектази кај кардиохируршки пациенти – Дипл. ФТ. Олгица Димитров
12.40 – 12.55  Неинвазивна механичка вентилација – Др. Дијана Попевски, Спец. По антестезија и интензивно лекување
13.00 – 13.15  Quality of life and burden of family members of chronically critically ill patient – pilot study – Дипл. ФТ Snjezana Benko, Хрватска ( Претседател на Хрватското здружение на физиотерапевти )
13.20 – 13.35  Sleep apnea кај деца – Др. Благица Манчева
13.40 – 13.55  Физиотерапија после авто – трансплантација на срце – приказ на случај – Спец. ФТ Никодин Велјаноски
14.00 – 14.20  Физиотерапија кај комплексен пациент – приказ на случај- Спец. ФТ Блаже Арсов
14.30 – Дискусија
14.40 –  Коктел

 

Seminar Program

11.00 – 12.00  Registration
12.00 – 12.15  Opening ceremony
12.20 – 12.35 Treatment of atelectasis in cardiosurgical patients – Grad. PT. Olgica Dimitrov MKD
12.40 – 12.55  Non-invasive mechanical ventilation – MD. Diana Popevski Sci.in anesthesia and intensive treatment MKD
13.00 – 13.15  Quality of life and burden of family members of chronically critically ill patientpilot  study – Grad. PT. Snjezana Benko, Croatia  ( President of Croatian society of Physioterapists  )
13.20 – 13.35  Sleep apnea in children – MD. Blagica Mancheva MKD
13.40 – 13.55  Physiotherapy after auto – transplantation of heartcase report – Sci.PT Nikodin Veljanoski MKD
14.00 – 14.20  Physiotherapy in a complex patient case report – Sci.PT Blaze Arsov MKD
14.30 – Discusion
14.40 –  Cocktail 

Дата

01 Дек 2017
Expired!

Време

12:00 - 16:00

Локално Време

  • Временска Зона: America/New_York
  • Дата: 01 Дек 2017
  • Време: 06:00 - 10:00

Локација

ZAN MITREV
Bulevar Ilinden 113 Skopje 1000
QR Code

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *