Macedonian Society Of Physiotherapists

Центар за Едукација

Елмед доо од Скопје и Македонското физиотерапевтско здружение од Скопје со апсолутна поддршка од производителот на апарати за физикална терапија и рехабилитација Искра Медикал од Словенија, отвораат центар за неформална обука на млади физиотерапевти со интерес за отпочнување на сопствен бизнис.

Центарот се отвора во просториите на компанијата Елмед доо во населба Илинден и за основна цел имада го стимулира претприемачкиот дух на младите физиотерапевти преку подготовка и запознавање со начините и можностите за самостојно остварување во рамки на нивната дејност.

Центарот за неформална обука освен што овозможува теоретска обука во доменот на претприемништвото и пркатична во областа на целосна употреба на апарати за физикална терапија, дава и поддршка преку соодветно информирање за чекорите при основање на бизнис преку активни мерки за самовработување или пак самостојно финансирање (индивидуално или со кредитирање од страна на банките).

Последни Настани и Новости

Работилница „Физиотерапија и менаџмент“

На ден 16.02.2019 година Македонското физиотерапевтско здружение во соработка со компанијата “Елмед” доо од Скопје во рамки на центарот за едукација одржаа работилница на темата „Физиотерапија и менаџмент“ .

X