Macedonian Society Of Physiotherapists

ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ И СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ФИЗИОТЕРАПЕВТИ СО СРЕДНО,ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

Според законот за здравствена заштита на Република Македонија секој здравствен работник пред да започне со работна дејност потребно е  да помине приправнички стаж и да положи државен испит за да се стекне со лиценца за работа .Според правилникот за приправнички стаж и испит (службен весник број: 65/2004; 80/2007; 128/2007;) во секој град има определено центри во кои испитот се спроведува .

Потребна документација за полагање на стручен испит:

  • диплома – уверение за завршено образование.
  • лична карта.
  • стажантска книшка.
  • уплатница од 6.000 денари.
  • пријава.
Контакти за пријавување на приправнички испит по градови во Македонија  :
 
  • JЗУ Општа Болница со проширена дејност – Прилеп Тел.048 407 000 лок 223  
  • ЈЗУ Клиничка болница Битола
  • ЈЗУ Универзитетска Клиника за физикална медицина и рехабилитација – Скопје  тел.02 317 6584
  • Клиничка болница – Штип – тел.032 394 099