Macedonian Society Of Physiotherapists

Гостување на Никодин Велјаноски во Телма-Амбуланта

Гостување на потпретседателот на МФЗ Никодин Велјаноски и нашата колешка Олгица Димитров во Телма Амбуланта на тема: “Физикална терапија во интензивна нега”

X